Projekt i współpraca

Realizacja powstaje etapami. Rozpoczyna ją spotkanie z projektantem/mi. Wspólne omówienie oczekiwań, ale również preferencji inwestora porządkuje wizję przyszłego wnętrza oraz definiuje skalę inwestycji.

Drugi etap stanowi opracowanie wstępnej koncepcji wystroju wnętrza, układu funkcyjnego i rozwiązań funkcjonalno-dekoracyjnych; przygotowywane są szkice, rysunki, proste wizualizacje pozwalające inwestorom przyswoić sobie proponowane rozwiązania.

Po omówieniu i wybraniu zaproponowanych rozwiązań następuje etap wyboru materiałów wykończeniowych. Wspólny rekonesans rynku pozwala na wybór materiałów, które znajdą zastosowanie w przyszłym wnętrzu. Może zostać ustalona wstępna kolorystyka pomieszczeń w oparciu o dokonane przez inwestorów wybory. Na tym etapie mogą powstać wstępne foto-realistyczne wizualizacje przyszłych wnętrz.

Etap czwarty stanowi opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla poszczególnych obszarów realizacji inwestycji, przekazanie dokumentacji oraz wstępne omówienie ich z zespołem wykonawczym.

Etap piąty związany jest z bezpośrednią realizacją inwestycji wg określonego harmonogram prac. Obejmuje on prace instalacyjne, budowlane i wykończeniowe, które prowadzone są pod nadzorem projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Na tym etapie ustawiana jest ostateczna kolorystyka wnętrz a także przyjmowane są kończące rozwiązania funkcjonalne.

Na etapie szóstym inwestycji następuje montaż wszystkich urządzeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania obiektu.

Etap siódmy obejmuje prace porządkowe i dekoratorskie a także meblowanie pomieszczeń.